آموزش نصب و راهنمای کار با نرم افزار UltraISO

0
2402

آموزش نصب نرم افزار UltraISO

۱ – بر روی setup نرم افزار کلیک کنید

آموزش نصب و کار با نرم افزار UltraISO
آموزش نصب نرم افزار UltraISO

۲ – روی I accept the agrement کلیک کرده و روی Next کلیک کنید .

آموزش نصب و کار با نرم افزار UltraISO

۳ – مسیر نصب را انتخاب کرده و روی Next کلیک کنید .

آموزش نصب نرم افزار UltraISO

۴ – روی Next کلیک کنید .

آموزش نصب نرم افزار UltraISO

۵ – روی Next کلیک کنید .

آموزش نصب نرم افزار UltraISO

۶ – روی Install کلیک کنید .

ultraiso.6.www.Download.ir

۷ – روی Finish کلیک کنید .

ultraiso.7.www.Download.ir

۸ – به پوشه keygen رفته و روی KeyGen.exe کلیک راست کنید سپس روی Run as Administrator کلیک کنید .

ultraiso.8.www.Download.ir

۹ – روی RegCode کلیک کنید .

ultraiso.9.www.Download.ir

۱۰ – نرم افزار را اجرا کرده و روی Enter Registration Code کلیک کنید .

ultraiso.10.www.Download.ir

۱۱ – Registration Name و Registration Code که KeyGen.exe به شما داده است را در نرم افزار وارد کنید .

ultraiso.11.www.Download.ir

۱۲ – روی OK کلیک کنید .

ultraiso.12.www.Download.ir

اکنون نرم افزار نصب و کرک شده است .

آموزش Mount کردن فایل Image در نرم افزار و درایو مجازی نرم افزار UltraISO

۱ – برای باز کردن ایمیج در نرم افزار روی File سپس Open کلیک کنید .

ultraiso.13.www.Download.ir

۲ – به مسیر فایل ایمیج رفته و فایل را انتخاب کنید .

ultraiso.14.www.Download.ir

۳ – همانطور که میبینید فایل ایمیج در نرم افزار باز میشود .

ultraiso.15.www.Download.ir

۴ – برای باز کردن ایمیج با درایو مجازی روی Mount To Virtual Drive کلیک کنید .

آموزش نصب و کار با نرم افزار UltraISO

۵ – به محلی که ایمیج قرار دارد رفته و ایمیج را انتخاب کرده و روی Open کلیک کنید .

آموزش نصب و کار با نرم افزار UltraISO

۶ – بر روی Mount کلیک کنید .

ultraiso.19.www.Download.ir

۷ – همانطور که میبینید درایو مجازی ساخته شده و ایمیج به شکل دیسک قابل استفاده است .

ultraiso.20.www.Download.ir

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید