آپدیت جدید و سنگین دوتا دو به تاریخ شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

0
950
آپدیت جدید و سنگین دوتا دو به تاریخ شنبه 1397/09/17

آپدیت جدید و سنگین دوتا دو به تاریخ شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷.آپدیت جدید دوتا که تقریبا با این اینترنت های ما برای کاربران سنگین حساب میاد

حجم تقریبی آپدیت جدید ۸۵۰ مگابایت می باشد

آپدیت جدید و سنگین دوتا دو به تاریخ شنبه 1397/09/17
آپدیت جدید و سنگین دوتا دو به تاریخ شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

اطلاعات زیر در مورد آپدیت جدید می باشد

Dota 2 Update – December 7th, 2018

آپدیت جدید و سنگین دوتا دو به تاریخ شنبه 1397/09/17

December 7, 2018 – Valve

* Minor CPU performance improvements with certain types of art content
* Reworked the Global Item Loadout page to make shuffling items easier to work with.


* Fixed Last Hit Trainer bugs
* Various SFM improvements (material overrides, health bars, etc)
* Fountain damage now cancels effects similar to hero damage (e.g. salve, heart, blink), and now has 25% Accuracy (Note: This change was added in an update last week)

آپدیت جدید و سنگین دوتا دو به تاریخ شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید